Tag: SSNI-978

Cậu sinh viên số hưởng và nữ chủ nhà xinh đẹp

Thị trấn cho biết rất đẹp, nhỏ và có truyền thống lâu đời về phụ nữ đẹp. Chúng tôi đến vào Thứ Năm Tuần Thánh và chúng tôi dành hết tâm sức để thăm hỏi tất cả họ hàng cho đến khi đến nhà anh rể tôi (tôi sẽ gọi anh ấy ...