Tag: SW-435

Khi bạn của chị gái đến nhà chơi

Bao lâu? .- - Không chậm trễ, nửa giờ.- - Được rồi, đến đây.- Tôi nói nắm lấy tay cô ấy. Cô cười buồn cười và ngạc nhiên. Tôi đưa cô ấy đến khu vực đang được xây dựng trong nhà ga và đưa cô ấy vào phòng tắm đầu tiên m...