Tag: TM0140

Buổi tụ tập của nhóm bạn thân đã lâu ngày không gặp

năm đó bố mẹ tôi đã thực hiện toàn bộ chuyến hành hương trong đoàn lữ hành Rocío này và họ không có ý tưởng nào sáng suốt hơn là để trang trí bên ngoài nó bằng nhiều vòng tròn nhỏ bằng da láng có màu sắc và đường kính...