Tag: TMW08

Kỷ niệm mùa giáng sinh đáng nhớ cùng bạn gái

Cuộc gọi của bố đến vào ban đêm khi ông nói rằng ông có một khối lượng công việc nặng nề ở Delhi. Tôi phải đến Delhi sớm. Vì điều này, tôi phải gấp rút bắt một chuyến tàu vào ngày Holi. Tôi đi từ những lời gọi mời của...