Tag: Trò Chơi

Trò chơi bốc thăm chịch nhau tập thể

Tôi đã gọi cho Piyush vào ngày hôm trước và yêu cầu anh ấy đặt chữ ký của dì tôi vào một số tài liệu. Anh ta nói - anh bạn, bây giờ tôi chuẩn bị kết hôn. bạn về nhà tôi đã đến nhà anh ấy Khi tôi bấm chuông cửa nhà, dì...