Tag: Vợ Chồng Trẻ

Cặp đôi mới cưới mà máu chiến quá

Dì cũng nói với tôi - đừng hoảng sợ… Tôi giống như bạn của bạn. Sau này, dì tôi lăn qua bên kia. Tôi cảm thấy như giấc mơ của tôi đã bị phản bội. Tôi cũng buồn và ngủ ở bên kia. Nhưng sự tồn tại là những gì được viết ...