Tag: WAAA-058

Cậu thanh niên rủ bạn thân lần đầu làm chuyện ấy

Cậu thanh niên rủ bạn thân lần đầu làm chuyện ấy, Nói theo cách tương tự, tôi hỏi bạn có nhận đủ tinh dịch của tôi trong âm hộ của bạn không và liệu tôi có mang thai ở đâu đó không. Khi điều đó xảy ra, sẽ không ai hạn...