Những người trong chúng ta, những người yêu thích thể loại này, biết những gì chúng ta đang nói về. Sự thật là không cần suy nghĩ về điều đó và đột nhiên, có thể là do rượu hay không, nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên đồng điệu và chúng bắt đầu trở nên nóng bỏng, tôi nhận thấy, trong khi chúng tôi đang nói về bộ phim, vẻ ngoài của bạn tôi có một sự sáng chói nào đó mà tôi không hề hay biết cho đến lúc đó và từ đó tôi có thể thấy một sự khao khát và phấn khích nhất định khi lắng nghe tôi, tôi cũng nhận thấy rằng anh ấy đang tiến lại gần tôi một cách khác thường, đột ngột và không suy nghĩ, anh ấy tiến lại gần tôi và hôn vào miệng tôi.