Ngay sau đó, Khánh nhảy lên. Tôi làm điều tương tự một lần nữa, nhưng lần này từ từ di chuyển ngón tay của tôi trong âm hộ của cô ấy. Tôi nhận ra rằng lỗ âm hộ của cô ấy rất hẹp. Nhưng anh vẫn tiếp tục di chuyển nó từ trong ra ngoài bằng ngón tay của mình. Khi đưa nửa ngón tay vào trong nữa thì ngón tay không vào được… tức là màng âm vật của em chưa rách. Sau khi vuốt ve âm hộ của cô ấy trong 5 phút, Khánh đã nóng trở lại. Hơi thở của anh lại bắt đầu gấp gáp. Rồi tôi rút ngón tay ra. Khánh- Tại sao em lại lấy ra em yêu… và em không thích nó sao. Tôi- … Bây giờ bạn sẽ không tận hưởng ngón tay, tinh ranh của tôi sẽ cho bạn.