Anh ấy hỏi tôi – bạn thích kiểu con gái nào? Tôi ngay lập tức trả lời – phải giống hệt như bạn. Cô bắt đầu cười. Thế là tôi hỏi – Sheena, làm bạn gái anh nhé? Anh nhanh chóng trả lời có. Tôi đã rất vui mừng và ngay lập tức gửi một biểu tượng cảm xúc hôn. Đêm đó chúng tôi nói chuyện đến 1h30 sáng và hẹn 1 tuần sau sẽ đi cùng nhau, hứa sẽ hôn cô ấy. Trong một tuần này, cả hai chúng tôi đã hoàn toàn cởi mở với nhau. Trong khi đó, Trang Phạm nói với tôi rằng đã bốn tháng rồi cô ấy không quan hệ tình dục. Chồng cô hơn cô 20 tuổi và là một người đàn ông trung niên mệt mỏi.