Tôi nói – Tôi đang ở nhà, tại sao lại xảy ra chuyện này? Dì nói – bạn sẽ không đến? Vì vậy, tôi muốn nói đùa rằng – không, hôm nay tôi không được khỏe. Dì không nhìn thấy bạn … anh ấy nói – đừng … tôi sẽ đến với bạn. ĐƯỢC RỒI! Và đặt điện thoại xuống ngay lập tức. Khi cô ấy đến nhà tôi với một chiếc Activa với lý do nào đó, tôi phát hiện ra rằng cô ấy đã sẵn sàng. Anh ấy nói với tôi – bây giờ bạn có cảm thấy không khỏe không? Bạn có khỏe lại sớm không? Vì vậy, tôi đã nói với anh ấy – Tôi chỉ đùa với bạn thôi. Bạn trông cam chịu ngày hôm nay. Nói cho tôi biết hôm nay bạn sẽ tấn công ở đâu?