Anh ấy đã làm điều đó mà không có câu hỏi. Tuyệt… Chúa ơi, núm vú nào! Tôi yêu cơ thể của Almudena, cô ấy giống như một nữ thần đối với tôi. Tôi lại thắng và thật khó để tôi quyết định. Nụ hôn ở đâu đó là vô nghĩa trong thời điểm này. Cô ấy vừa được Dare hỏi nên tôi quyết định chọn Truth và hỏi cô ấy: “Em đã bao giờ thủ dâm khi nghĩ về anh chưa?” Cô ấy vẫn nghiêm túc. “Nghĩ về bạn?…không”…anh ấy nói với sự ghê tởm của tôi. Vì vậy, tôi nghĩ “Còn con cặc của tôi?”… “này, đó là một câu hỏi khác và chỉ có một câu hỏi để hỏi thôi”. Tôi biết đó là câu trả lời “có” nhưng tôi sẽ không lãng phí thêm bất kỳ câu hỏi nào để đoán nó.