Xnxx không che chịch tập thể gái xinh. anh ấy hôn lên miệng tôi và nói với tôi, hãy ngủ với Thủy, tôi đã có thứ mình cần rồi. Tôi đứng dậy, đi về phòng, Thủy đã ngủ rồi. Chương II Ngày hôm sau tôi đến ăn sáng muộn hơn hai người họ một chút. Khi họ nhìn thấy tôi, họ bắt đầu cười. Có chuyện gì thế, tôi đã nói Không có gì, Quyên đang nói với tôi rằng họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Vâng, rất tốt, anh ấy nói thêm. Chà, tối nay đến lượt tôi, Thủy nói, ngày hôm qua tôi đã nghỉ ngơi thật tốt, tối nay tôi sẽ cho bạn biết cái đuôi. Với nhận xét này, tôi lại dính đòn. Cái đuôi nhỏ?, Quyên nói, bạn không nghiêm túc đâu!